Patrzenie obrazu. Obrazowanie jako strategia komunikacyjna w przepowiadaniu

Maciej Szczepaniak
2015 Teologia Praktyczna  
Jednym z najważniejszych wyzwań dla teologa (praktycznego), m.in. dla kaznodziei, jest dotarcie do odbiorcy. Nie chcemy, by słuchano nas jak muzyki w tle, jak dźwięku tykającego zegara. Można odnieść wrażenie, że zwłaszcza dziś stoimy przed słuchaczem zanurzonym w szerokim nurcie wielorakich przekazów, które skutecznie zagłuszają przepowiadanie kerygmatyczne. Nawiązując do rysunku zamieszczonego we włoskich środkach społecznego przekazu jako ilustracji jednej z audiencji papieskich 1 , mamy
more » ... eskich 1 , mamy prawo pytać, co zrobić, by wpłynąć na przemianę słuchacza: by chciał on usłyszeć wypowiadane do niego słowa, zdjąć słuchawki i uklęknąć przed Bogiem.
doi:10.14746/tp.2015.16.07 fatcat:xh6jzizl65ejla6vysmzmrmo6q