O juízo evidente

Maria Luísa Couto Soares
2003 Phainomenon  
doi:10.2478/phainomenon-2003-0048 fatcat:vyzszf4usfddjbwy2sue466n64