Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing

Filiz Boran, Sevil Çetinkaya, Meral Karakışla, Mehmet Saçak
2018 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz Conductive poly(o-toluidine)/kaolinite composite was synthesized via chemical polymerization of o-toluidine in the availability of kaolinite using ammonium persulfate as oxidizing agent. To investigate the use of the prepared conductive composite as humidity and temperature sensor, the effect of polymerization conditions such as HCl, o-toluidine and oxidant concentrations on the amount of conductive POT contained in the composite and the conductivity values of composites were investigated.
more » ... ere investigated. It was found that the composites with the highest poly (otoluidine) content (29.4%) and conductivity (8.3×10-4 Scm -1 ) were obtained by 0.2 M ammonium persulfate, 0.4 M o-toluidine and 1 M hydrochloric acid for 2 hours of continuous polymerization at 20 °C. The resistivity values of pure poly(o-toluidine) and poly (o-toluidine)/kaolinite composite were monitored during heatingcooling cycles in the range of 0-100 °C. Changes in resistivity for pure poly(o-toluidine) and poly(o-toluidine)/kaolinite composite with humidity 30-90% were examined and humidity sensor behavior was determined. Characterization of the prepared composite was performed by Fourier transform ınfrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA) and scanning electron microscopy techniques (SEM). İletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompoziti, kaolinit varlığında yükseltgen olarak amonyum persülfat kullanılarak o-toluidinin kimyasal polimerizasyonu ile hazırlandı. Hazırlanan iletken kompozitin nem ve sıcaklık algılayıcısı olarak kullanımını araştırabilmek için kompozitin içerdiği iletken POT miktarı ve kompozitin iletkenlik değerlerine polimerizasyon koşullarından HCl, o-toluidin ve yükseltgen madde derişimlerinin etkisi incelendi. En yüksek poli(o-toluidin) miktarı (%29.4) ve iletkenliğe sahip (8.3×10 -4 Scm -1 ) kompozitin 0.2 M amonyum persülfat, 0.4 M o-toluidin ve 1.0 M hidroklorik asit kullanılarak 20 °C sıcaklıkta ve 2 sa. sürdürülen polimerizasyon ile elde edildiği bulundu. Saf poli(o-toluidin) ve poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitinin direnç değerleri 0-100 °C sıcaklık aralığında tekrar edilen ısıtma-soğutma işlemleri sırasında izlenerek sıcaklığa karşı duyarlılığı incelendi. Bağıl nem oranı %30-90 arasında değiştirilen ortamlarda saf poli(o-toluidin) ve kompozitin direnç değerleri ölçülerek nem sensör davranışı belirlendi. Hazırlanan kompozitin karakterizasyonu Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR), X-Işınları kırınımı (XRD), termogravimetrik analiz (TGA) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) teknikleri ile yapıldı.
doi:10.5505/pajes.2017.94557 fatcat:nbfo5u5g6nbcbjxxuieulnc2cq