Tıpta Göz Hareketleri Takip Teknolojisi [chapter]

Nergiz Çağıltay
2021 Tıp Bilişimi  
ÖZ Göz hareketleri takip teknolojisi öncelikli olarak insan görsel algı sistemi ile ilgili araştırmaları desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan bir teknolojidir. Bu konuda yapılan çalışmalar çok eskilere dayanmaktadır. Günümüzde kullanılan teknolojik seviyeye ulaşıncaya kadar birçok farklı teknik ve yöntemsel çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak, günümüzde bu teknoloji kullanılarak elde edilen verilerin incelenmesi ve farklı alanlara uyarlanarak insan davranışlarının daha iyi anlaşılmasının
more » ... ün olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla, göz hareketleri takip teknolojisinin tıp bilişimi alanında kullanımı konusundaki çalışmalar oldukça yenidir ve bu alanda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar, tıp bilişimi alanında göz hareketleri takip teknolojilerinin kullanılması ile birçok yeniliğin gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, göz hareketleri takip teknolojileri ile desteklendiğinde, tıp alanındaki çalışmaların farklı boyutlarda geliştirilmesi de mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, kitabın bu bölümünde, öncelikle göz hareketleri takip teknolojisi incelenmekte, göz hareketleri verisi ve analiz yöntemleri özetlenmektedir. Daha sonra, tıp alanında göz hareketleri takip teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak yapılmış olan araştırmalar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, bu teknolojinin tıp eğitimine gerek eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi, gerekse objektif bazı ölçmedeğerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve beceriye dayalı yeterlilik seviyelerinin ölçümü gibi konulardaki muhtemel katkıları ile ilgili bulgular tartışılmaktadır. Bunun yanısıra, görsel algıya dayalı birçok hastalığın teşhis ve tedavi süreçlerinin desteklenmesine ve kullanılabilirlik çalışmalarının gerçekleştirilmesine kadar birçok konuda göz hareketleri takip teknolojisinin kullanımı sonucunda elde edilen bulgular özetlenmektedir. Çeşitli tıp alanlarındaki çalışmaların performansının bu teknoloji ile nasıl artırılabileceği ve tedavi süreçlerindeki olası destek alternatifleri özetlenmektedir. Bunun yanısıra, göz hareketleri teknolojisi aracılığı ile çeşitli tıbbi cihazların arayüzleri ile ilgili kullanılabilirlik çalışmalarına sağlanabilecek olası katkılar özetlenmektedir. Çalışma sonuçlarının, tıp bilişimi kapsamında farklı konularda çalışan kişilerin kendi alanlarına bu teknolojiyi uyarlayarak yenilikçi yaklaşımlar ile katkıı sağlaması hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Göz hareketleri takip teknolojisi, tıp bilişimi, kullanılabilirlik, teşhis, tedavi, tıp eğitimi TIP BİLİŞİMİ Göz Hareketlerinin Takibi Göz hareketlerinin takibi, temel olarak insanların belirli zaman dilimlerinde tam olarak nereye baktığının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu konuda gerçekleştirilen ilk çalışmalardan birisi, 1737 yılında Porterfield tarafından nicel olarak göz hareketlerinin tanımlanmasıdır (Drewes, 2010) . Bundan sonra Well 1792 yılında, hayalet görüntüleri (ghost images) adı da ABSTRACT Eye tracking technology has been developed primarily to support research on the human visual perception system. Studies on this subject are very old. Many different technical and methodical studies have been conducted until reaching the technological level used today. However, today, it is also seen that it is possible to examine the data obtained using this technology and to better understand human behavior by adapting it to different fields. Therefore, studies on the use of eye tracking technology in medical informatics are fairly new, and there is a limited research in this area. However, studies demonstrate that many innovations are possible with the use of eye tracking technologies in the field of medical informatics. Therefore, when supported with eye tracking technologies, it will be possible to develop medical studies in different dimensions. In this context, this book chapter, first, discusses eye movement tracking technology and summarizes eye movement data and its analysis methods. Then, it encapsulates the research results on the use of eye tracking technology in the field of medicine. In this context, the chapter discusses findings related to the possible contributions of this technology to medical education such as improving educational processes, developing some objective assessment evaluation methods, and measuring skill-based proficiency levels. Furthermore, it summarizes the findings obtained because of using eye tracking technology on many subjects such as supporting the diagnosis and treatment processes of many diseases based on visual perception and conducting usability studies. Additionally, the chapter outlines the possible contributions to usability studies regarding the interfaces of various medical devices through eye movement technology. It is aimed that the results of the study will contribute toward assisting people working on different subjects within the scope of medical informatics with innovative approaches by adapting this technology to their fields.
doi:10.26650/b/et07.2021.003.34 fatcat:cq7kig5ayveolc7wkrnchmbj6i