Public opinion and Lord Beaconsfield

George Thompson, Carslake
1991 Bulgaria and the Working Classes   unpublished
В името на хуманността, националните интереси и империята: Политическите дебати в британското общество по време на Източната криза от 1870-те години Румен Генов Поредната криза на "вечния" Източен въпрос от 1875-78 г., една от най-големите в неговото течение и нейното отражениe във Великобритания се смята за особено добре изследван епизод в историята на ХІХ век. Това естествено се отнася на първо място за английската историография, но също и за руската, американската и българската. 1 Въпреки
more » ... а, обаче, има негови страни, които макар и привличали определено внимание, предоставят възможности за нови и допълнителни подходи и тълкувания. Такъв е въпросът за отношението между правителствената политика и обществените реакции по отношение на кризата, и на официалната линия на британския кабинет. Изследванията на този аспект на отражението на кризата-отношението между официална и публична политика, започват още от времето непосредствено след отзвучаването на кризата, с книгата на Джордж Карлейк Томпсън "Общественото мнение и лорд Биконсфийлд, 1875-80 г.", смятана за пионерски опит в областта на политическата социология. 2 Изследванията с пряко отношение към темата продължават през ХХ век с работи на английските историци Робърт У. Ситън-Уотсън, Ричард Шанън, на американските автори Дейвид Харис, Ричард Милман, Ан Потинджър Сааб, ако трябва да посочим най-важните монографии. 3 Ситън-Уотсън и Шанън, обаче разглеждат вътрешнополитическите аспекти на кризата най-вече в 1 Подробното изреждане и анализ на литературата в случая едва ли е наложително и възможно, затова се ограничаваме с посочване на някои от основните монографии.
fatcat:avvtrtvojbf3hevmntq5sjujdi