Delinkventų santykiai su policija ir artimiausia aplinka

Eglė Vileikienė
2005 Sociologija : Mintis ir Veiksmas  
Analizuojant nepilnamečių delinkventinį elgesį ir jį įtakojančius veiksnius atliekama nemažai kriminologinių, sociologinių ir psichologinių tyrimų, tačiau nepilnamečių delinkventų ir kriminalinės justicijos atstovų santykis Lietuvoje dar nepakankamai tyrinėtas. Šiame straipsnyje pateikiami rizikos grupės vaikų ir policijos pareigūnų sociologinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip nepilnamečiai vertina policijos darbą, pareigūnus, su kuriais asmeniškai bendravo, bei
more » ... škai bendravo, bei kokie nepilnamečių delinkventų santykiai su tėvais, mokytojais ir bendraamžiais. Taip pat buvo domėtasi, kaip dažnai policijos pareigūnams tenka dirbti su nepilnamečiais, su kokiomis problemomis jie susiduria bei kaip policijos pareigūnai vertina nepilnamečių nusikaltimų kontrolę ir prevenciją. Straipsnyje sociologinio tyrimo duomenys analizuojami remiantis kriminologinėmis teorijomis, aiškinančiomis nepilnamečių delinkventinį elgesį ir jį įtakojančius veiksnius (Edwino Sutherlando diferencinės asociacijos teorija, Davido Matza neutralizacijos ir dreifo teorijomis, Howardo Beckerio etikečių klijavimo teorija ir Travis Hirschi socialinių ryšių teorija).
doi:10.15388/socmintvei.2005.2.6000 fatcat:budtpl3r6jastlp5jrk3qm3pky