Adult skin care - pharmacist's recommendation
Specifika péče o zralou pleť - co může doporučit lékárník

Andrea Bednářová
2018 Praktické lékárenství  
Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc Stárnutí kůže je multifaktoriální proces, který nastupuje v průběhu třetího desetiletí života každého jedince. Podílí se na něm jak faktory genetické, tak faktory vnějšího prostředí. V následujícím textu jsou popsána základní specifika péče o zralou pleť. Důraz je rovněž kladen na prevenci, která je klíčová v ovlivnění vzhledu pokožky v pozdějším věku. Klíčová slova: zralá pleť, stárnutí pleti, péče o pleť, UV záření, zdravý
more » ... styl, prevence, hydratace, dermokosmetika. Adult skin care -pharmacist's recommendation Skin aging is a multifactorial process that begins in the third decade of human life. Both genetic factors and environmental factors are involved. This article outlines the fundamental principles of adult skin care. The emphasis is placed on preventive care, a crucial factor that determines the quality of the skin in later years of life.
doi:10.36290/lek.2018.063 fatcat:tkfalvpekffe5gfwojyzqk4psa