Bronchoscopic Findings of Primary Lung Cancer
肺癌の気管支鏡所見の検討

Tomonori Hirashima, Takafumi Kimura, Naomi Hirata, Sumiko Nishimura, Taketoshi Matsumoto, Kouichirou Fukuda, Fujiho Tanaka, Shinobu Takenaka, Kiyoshi Shima
1991 Haigan  
doi:10.2482/haigan.31.467 fatcat:zygs4rpg7bdyhgwlnfwfmdqllu