Kur'ân-ı Kerîm'deki Sarf 'Udûllerinin Anlama Etkisi

Yaşar Daşkıran
2018 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi  
doi:10.18505/cuid.463427 fatcat:3dwdvwigavcyhakoquhkakhgsm