SOSYOLOJİDE FENOMENOLOJİ

ERBAŞ Hayriye
1992 Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi (Yayınlanmıyor)  
GİRİŞ Toplum bilimlerinin doğa bilimlerinden farklı olduğu düşüncesi nin daha önceleri başkaları tarafından savunulmuş olsa bile, ilk kez net bir biçimde Yeni Rantçılardan H. Rickert tarafından dile getirildiği söylenebilir. Rickert tarihsel olgunun tekil (unique), bireysel (individual) olduğunu, kendi bütünlüğü içinde (sui generis) nev-i şahsına münhasır
doi:10.1501/felsbol_0000000110 fatcat:kvrhtajigzbitk22s2b53ejtw4