Betonflop

Pascal De Decker
2019 Agora  
In het vorige nummer van AGORA recenseren Clemens de Olde en Griet Juwet de heruitgave van Renaat Braem's pamflet 'Het lelijkste land ter wereld'. De titel spreekt voor zich: Braem verketterde zeden en gewoonten van de stedenbouw en ruimtelijke planning van (voor) zijn tijd. Braem wees er in 1968 al op dat de ruimtelijke versnippering problemen zou veroorzaken op het gebied van lucht, water, zon, aarde, energie en milieu. Vlaanderen is blijven verrommelen. De Olde en Juwet vragen zich bijgevolg
more » ... agen zich bijgevolg af: als men dat in de jaren 1960 al wist, waarom is er dan in hemelsnaam zo weinig aan gedaan? Op twee pagina's valt die vraag eigenlijk niet te beantwoorden. Ik zou me er ook gemakkelijk van af kunnen maken en verwijzen naar de talrijke interviews van afscheidnemend voorzitter van de Overheidsdienst Sociale Zekerheid Frank Van Massenhove. "Van mobiliteit tot de pensioenen en de belastingen: er is over nagenoeg niets in dit land een plan", zo stelt hij -iets wat intussen door tal van prominenten werd beaamd. En inderdaad, Belgen hebben het niet zo met 'plannen', noch met de uitvoering en handhaving, mocht er al eens een plan goedgekeurd worden. Kort voor de Vlaamse overheid de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen -de zogenaamde 'betonstop'afblies, hield ik op het Metaforum in Leuven een lezing met als titel 'Waarom er niet snel een betonstop komt' (31 jan. 2019). Ik vat de argumenten samen.
doi:10.21825/agora.v35i2.16109 fatcat:h35e5jjv7rc4fnnbmc2dqgm6ju