"Not a trace of tropical charm". Witkacy's Ethical Views in the Texts from his Journey in 1914
"Ani śladu tropikalnego uroku". Poglądy etyczne Witkacego w tekstach z podróży w 1914 r

Agnieszka Kałowska
2012 Białostockie Studia Literaturoznawcze  
doi:10.15290/bsl.2012.03.20 fatcat:rryjgdjssvcz5gmv3yhz4rxspm