Elders, Joycelyn, forward to The Comprehensive School Health Challenge

Rahm Emanuel, Burmistrz Chicago, Jack Elsey, Steve Gering, Annette Gurley, Phil Hampton, Rosemary Herpel, Susan Kajiwara-Ansai, Barbara Karpouzian, Denise Little, Jennifer Tracy, Martin-Thompson Beth (+33 others)
2001 unpublished
1 Listy od burmistrza miasta, przewodniczącego zarządu kuratorium oraz dyrektora wykonawczego 4 Obecne założenia i plany na przyszłość 6 Wezwanie do działania 7 Następne pokolenie: Wychowankowie Chicago -nasz ramowy plan na sukces 9 Karta punktacji CPS 11 Filar 1: Wysoki poziom, systematyczny program, skuteczne nauczanie 14 Filar 2: Systemy pomocowe dostosowane do potrzeb uczniów 18 Filar 3: Zaangażowane i silne rodziny i sąsiedztwa 20 Filar 4: Oddanie i efektywność pracy nauczycieli, liderów i
more » ... czycieli, liderów i personelu 22 Filar 5: Rzetelne systemy finansowe, operacyjne oraz odpowiedzialności zawodowej 24 Podstawowe informacje na temat CPS oraz podziękowania Szanowni rodzice, uczniowie, personel CPS, przedstawiciele firm i społeczności! Edukacja zawsze była i będzie priorytetem dla władz miejskich w Chicago. Obejmując stanowisko burmistrza, zobowiązałem się do podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy sytuacji w szkolnictwie CPS. Od najmłodszych przedszkolaków do absolwentów szkół średnich, nasi uczniowie zasługują na system, dzięki któremu będą odnosić sukcesy w przyszłości. Nasze miasto zasługuje za system, z którego wyłoni się kolejne pokolenie przywódców. W ciągu zaledwie dwóch lat miasto poczyniło znaczne postępy, dzięki którym uczniowie będą mogli odnosić sukcesy, a Chicago stanie się lepszym miastem. Przedsięwzięcie to rozpoczęło się od wdrożenia dwóch programów, a mianowicie pełnego dnia w szkole oraz pełnego roku szkolnego. Tylko dzięki nim zapewniliśmy uczniom prawie 30-procentowy wzrost czasu przeznaczonego na przekazywanie wiedzy, zdobywanej począwszy od klas szkoły podstawowej, a skończywszy na szkole średniej. Zainwestowaliśmy również w udostępnienie naszej młodzieży na szerszą skalę nowoczesnych modeli nauczania, takich jak International Baccalaureate (IB) oraz Early College Science, Technology, Engineering and Math (STEM) Schools. Modele te przygotowują większą liczbę uczniów do podejmowania studiów wyższych oraz pracy zawodowej, ukierunkowując jednocześnie ich przyszłe działania tak, by miały pozytywny wpływ na rzecz miasta i społeczeństwa. Niedawno przedstawiliśmy także Arts Education Plan, który zakłada, że w każdej klasie uczniowie będą mieć większy dostęp do wszystkich form sztuki, co pozwoli im rozwijać kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia i nabywać pewności siebie. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy program Chicago: Ready to Learn! skupiający się na zapewnieniu wysokiej jakości nauczania przedszkolnego dla dzieci poniżej piątego roku życia. Ma to kluczowe znaczenie w budowaniu podstaw do przyszłej nauki na poziomie zerówki i dalszych lat szkolnych. Zobowiązaliśmy się również, aby od przyszłego roku każda szkoła podstawowa CPS oferowała całodniowy program nauczania dla dzieci w klasach zerowych. W ujęciu systemowym, od kołyski po przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, umożliwiamy uczniom coraz większy dostęp do możliwości edukacyjnych na wysokim poziomie i inwestujemy w przyszłość naszych dzieci. Są to osiągnięcia, z których wszyscy możemy być dumni, ale czeka nas więcej pracy, jeśli chcemy rzeczywiście stworzyć naszym pociechom system edukacji odpowiadający naszym pragnieniom. Wciąż mamy zbyt wielu uczniów, którzy nie korzystają z nauczania światowej klasy, które wiem, że Chicago jest im w stanie zapewnić. Będzie to wymagać aktywnego zaangażowania nas wszystkich. Wobec poziomu edukacji, rodzice i opiekunowie powinni nadal stawiać poprzeczkę coraz wyżej. Konieczne jest również ich zaangażowanie w działania szkół, stały kontakt z nauczycielami i zgłaszanie potrzeb edukacyjnych powstałych w danej społeczności. Ważne jest, aby firmy i przedsiębiorstwa oferowały staże oraz udostępniały posiadany sprzęt i zasoby, umożliwiające uczniom praktyczne przygotowanie do zawodu. Urzędy miejskie w porozumieniu z organizacjami społecznymi powinny zapewniać bezpieczne miejsca, pozwalające na dodatkowe kształcenie i rozwijanie umiejętności w ramach zajęć pozaszkolnych. Musimy też nadal inwestować w poszukiwanie, utrzymanie i wspieranie najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół. Musimy dać z siebie o wiele więcej. Przedstawiony plan mówi o przyszłości szkół publicznych w Chicago i określa rolę, jaką każdy z nas odgrywa w jego pomyślnej realizacji. Razem tworzymy następne pokolenie lekarzy, prawników, biznesmenów, nauczycieli, no i oczywiście burmistrzów. Zobowiązuję się wspierać działania Kuratorium Oświaty oraz Dyrektora Wykonawczego byśmy nadal zapewniali dzieciom system nauczania, na jaki zasługują. Z poważaniem, Rahm Emanuel Burmistrz Chicago 1 Drodzy Chicagowianie! Plan działania opracowany dla szkół publicznych w Chicago jest podstawą do stworzenia i utrwalenia kultury opartej na zasadach poczucia odpowiedzialności oraz mierzalnych wyników działań podejmowanych przez dystrykt. Zbyt długo pozwalaliśmy na to, by problemy związane z gospodarowaniem pomieszczeniami w budynkach szkolnych i finansami dyktowały to, w jaki sposób możemy wpływać na poprawę wyników nauczania w odniesieniu do ogółu uczniów. Nowo opracowane założenia ramowe i plan ich wdrożenia pomogą nam skupić się na naszym podstawowym celu, jakim jest zapewnianie wysokiego poziomu kształcenia w systemie szkół publicznych. Niesłychanie ważnym jest, abyśmy konsekwentnie przeprowadzali zmianę kultury panującej w CPS na taką, gdzie wobec uczniów, pracowników i rodzin stawia się wysokie wymagania i która stale podlega doskonaleniu. Jest to jedyny sposób byśmy razem zrealizowali wspólną wizję naszych szkół jako kuźni członków społeczeństwa odnoszących w życiu sukcesy i posiadających wszechstronne wykształcenie. Samo posiadanie planu nie oznacza jednak jego wykonania. Musimy go konsekwentnie realizować i prowadzić przejrzysty zapis zaliczonych etapów.
fatcat:vzfrwodsp5bgrhgeddadflnfj4