Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket

Hilde Hofslundsengen, Sigrid Bøyum, Kjersti Sandnes Haukedal
2017 Nordic Journal of Literacy Research  
doi:10.23865/njlr.v3.724 fatcat:uaiiyequ2bhxvdvrnj6orsgmqe