Transgrediens et progrediens palmoplantar keratoderma: a case of Greither's disease
Postępujący rogowiec dłoni i stóp z transgrediencją – opis przypadku zespołu Greithera

Tasleem Arif, Mohammad Adil, Syed Suhail Amin, Konchok Dorjay
2017 Przegląd Dermatologiczny  
Figure 4. Extension of plantar keratoderma to the lateral malleolus Rycina 4. Szerzenie się rogowca podeszew na okolicę kostki bocznej Figure 3. Keratoderma on soles extending proximally to involve the skin overlying the Achilles tendon Rycina 3. Rogowiec podeszew przechodzący proksymalnie na skórę okolicy ścięgna Achillesa
doi:10.5114/dr.2017.66225 fatcat:xybnii665zhopcmt4k4cuas6za