Z powinszowaniem imienin. "Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011, Wydawnictwo IBL PAN, 320 s

Jacek Wójcicki
2012 Inscription. Periodical on Occasional and Applied Literature  
doi:10.18318/napis.2012.1.21 fatcat:ry27lg5cynhapao7swj2v3gvna