IHET BEROEPSGEHEIM VAN DEN ACCOUNTANT (nhoud november 1931 no. 10)

Jac. Grooten
1931 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Lastig geval No. 11. Mag een accountant een balans, waarin steekpenningen zijn verwerkt, zonder voor behoud teekenen? Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde.
doi:10.5117/mab.8.12017 fatcat:p4uarpvb35a23huxqkbahnw3w4