Laura Leden, Adaption av flickskap: Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965

Sara Van Meerbergen
2022 Barnboken: Tidskrift för Barnlitteraturforskning  
doi:10.14811/clr.v45.669 fatcat:4nyy423qkfhx7cgukgmepctely