18. YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: "NETÎCETÜ L-FİKRİYYE FÎ TEDBÎRİ VELÂDETİ L-BİKRİYYE"

ŞAZİYE DİNÇER BAHADIR
2016 Journal of International Social Research  
doi:10.17719/jisr.20164317597 fatcat:5vtpravx5veuheit7mflaklgom