Experimental investigation of various type absorber plates for solar air heaters

ÇAĞLAYAN Nuri; ALTA
2015 Journal of Agricultural Sciences  
In this study, four different types' absorber plates were designed and compared of their energetic performances. These absorber plates were formed as a flat plate (Type I), V-shaped (Type II), wedge-shaped (Type III) and wavy-shaped (Type IV). Each type absorber plate was manufactured in both aluminum (Al) and copper (Cu) materials. Energy efficiencies of the heaters were investigated with airflow velocities of 2, 3 and 4 m s -1 experimentally and compared with each other. The results showed
more » ... t efficiency of the heater with the copper absorber plate better than aluminum plate however, the resulting air temperature from heater with aluminum absorber plate higher than cooper plate. The experimental results have shown that Type IV and Type II achieved the highest energy efficiency, respectively. ÖZET Bu çalışmada hava ısıtıcı kollektörler için dört farklı tip yutucu plaka tasarlanmış ve bunların enerjik performansları karşılaştırılmıştır. Bu yutucular, düz (Tip I), V (Tip II), trapez (Tip III) ve dalga (Tip IV) şeklindeki plakalardan oluşmaktadır. Her tip yutucu hem alüminyum (Al) hem de bakırdan (Cu) imal edilmiştir. Isıtıcıların enerji verimleri 2, 3 ve 4 m s -1 hava hızında deneysel olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bakır yutucu plakalı ısıtıcının, alüminyum yutucu plakalıdan daha verimli olduğu, ancak alüminyum yutucu plakalı ısıtıcının çıkış hava sıcaklığının bakır plakalıdan daha sıcak olduğu görülmüştür. Deneysel sonuçlara göre en yüksek enerji verimleri sırasıyla IV.ve II. Tip yutucu plakalı ısıtıcılarda elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hava ısıtmalı kollektör; Yutucu plaka; Hava akış hızı; Enerji verimi © Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Experimental Investigation of Various Type Absorber Plates for Solar Air Heaters, Çağlayan et al 460 Ta r ı m B i l i m l e r i D e r g i s i -J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s 21 (2015) 459-470
doi:10.1501/tarimbil_0000001349 fatcat:furb7r6knzbinh7rj73smk24o4