Regulation of active and passive voting right in the European Union
Regulisanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na nivou Evropske unije

Boško Tripković
2005 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
U radu su obrađena najvažnija pitanja regulisanja aktivnog i pasivnog biračkog prava na nivou Evropske unije. Detaljno su prikazana rešenja koja sadrže propisi Evropske unije, a naročito dve direktive Evropskog saveta koje uređuju biračko pravo građana Evropske unije. Takođe, ukazano je na razlike među direktivama koje proizilaze iz različite prirode izbora za Evropski parlament i lokalnih izbora. Na kraju, izloženi su osnovni principi koji su zajednički za obe direktive.
doi:10.5937/gakv0508383t fatcat:hjq22czoevfgbcaebcxiuxpfsm