Πήλινα φιαλίδια-ευλογίες από τα Δωδεκάνησα

Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ
2011 Deltion of the Christian Archaeological Society  
<p>Εξετάζονται δεκαπέντε πήλινα φιαλίδια-ευλογίες που βρέθηκαν στα Δωδεκάνησα, ανήκουν στις συλλογές της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χρονολογούνται στον 6ο και 7ο αιώνα. Προέρχονται από την Αίγυπτο (ευλογίες του Αγίου Μηνά) και από τη Μικρά Ασία, πιθανότατα από την Έφεσο. Οι μικρασιατικές ευλογίες απεικονίζουν τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, την αγία Θέκλα, πιθανότατα τον άγιο Φωκά, και τον προφήτη Δανιήλ, ενώ οι υπόλοιπες κοσμούνται με ανεικονικά θέματα. Με σχετική ακρίβεια μπορεί να
more » ... ρονολογηθεί ευλογία που βρέθηκε σε στρώμα καταστροφής του τρίτου τετάρτου του 6ου αι. στην Κω.</p>
doi:10.12681/dchae.657 fatcat:ed7g3ed42bgzvok636y56cetae