Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej – od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa

Kamila Malewska, Maja Sajdak
2014 Management Sciences  
doi:10.15611/noz.2014.2.03 fatcat:zesnsfw75rhjvpnmqp6lzy2ezy