Na pielgrzymim szlaku do Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa, przygotowali do druku ks. Władysław Jagustyn, Janina Błażej, Tadeusz Inglot, Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej "Bonus Liber" 2018

Bartosz Walicki
2019 Studia Polonijne  
doi:10.18290/sp.2018.22 fatcat:krrenc2panforh53ooagovsu44