بررسی علوم شناختی و نقشه برداری مغز و استثنایی بودن

خدانظر رحمت زهی, نسترن شیرازی, خاطره شهنوازی, عاطفه سندک زهی, شیوا علمی مارندگان, زهرا جمشیدنیا
2019 Figshare  
علوم شناختي يکي از دانش هاي نو است که در کنار نانوتکنولوژي، بيوتکنولوژي، فناوري اطلاعات مجموعه دانش هاي همگرا را که NBIC نام گرفته اند تشکيل مي دهند. اين رشته از زيرمجموعه هاي علم اعصاب، روان شناسي، زبان شناسي، هوش مصنوعي و فلسفه ذهن تشکيل گرديده است و کاربرد وسيعي در رشته هاي فرعي مانند پزشکي، آموزش و پرورش، جامعه شناسي، سياست، علوم اطلاعات، ارتباطات و رسانه هاي گروهی، مهندسي پزشکي، مهندسی فرمان و کنترل و حتي علوم دفاعي و جنگ پيدا کرده است. مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاههاي بسياري به تحقيق در زمينه
more » ... علوم شناختي اشتغال دارند و در تلاشند تا راز بزرگترين سرمايه آدمي يعني مغز و ذهن را كشف كنند و کاركردهاي آنرا به عنوان عالي ترين و پيچيده‌ترين وديعه الهی بشناسند. همانطور که می بینید در این پژوهش به بررسی بررسی علوم شناختی و نقشه برداری مغز و استثنایی بودن وچگونگی ارتباط با این علوم وتاثیرات مثبت آن در زندگی افراد اشاره شده است. امروزه علوم شناختی به عنوان یکی از مهمترین علوم در زمینه اعصاب روان و زمینه های مرتبط می باشد. جایگاه علوم شناختی در ایران فوق پیشرفته بوده و فارغ التحصیلان و همچنین تکنولوژی در این زمینه رو به افزایش و پیشرفت می باشد. با توجه به اهمیت جایگاه علوم شناختی، کشورهای پیشرفته در این زمینه به شدت سرمایه گذاری کرده اند رفتار انسانی امروز مبتنی بر سیستم های عصبی و سیستم مغزی است و چیزی نیست که با علم شناخت مرتبط نباشد و مغز از مهم ترین سیستم در زمینه علوم شناختی است بدون مغز، هرگز در زمینه های عملکردی نمی تواند انجام شود، زیرا تمام علوم مربوط به شناخت ساختار عصبی و مغز هستند. نقشه برداری مغز در واقع نقشه برداری از شبکه های بزرگ مغز است و تفاوت بین یک فرد سالم و یک فرد بیمار از این شبکه ها را مشخص می کند. نقشه برداری مغز بر بسیاری از رشته ها تأثیر می گذارد چون مغز مرکز تصمیم گیری است بنابراین تمام رفتار انسان را می توان از طریق نقشه برداری مغز مورد بررسی قرار داد. در نتیجه، روانشناسی و روانپزشکی با استفاده از این فناوری ها تغییر کرده است دانشگاه های ایران یکی از دانشگاه های برجسته در زمینه نورولوژی هستند. استثنایی بودن که اکثراً ناتوانائی‌های حسی یا حرکتی یا صرع دارند. فقط یک سوم این افراد تحرک دارند و یک چهارم به دیگران وابسته هستند. مشکلات شنوائی و بینائی مانع دیگری برای توانائی شناختی است. ناتوانی‌های حرک [...]
doi:10.6084/m9.figshare.9917648.v1 fatcat:zntwzdttzbhhdhbfoezjrnqnsu