ZWYCZAJE MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ DOTYCZĄCE SPOŻYWANIA NAPOJÓW-BADANIA WSTĘPNE

Jan Gawęcki, Marta Twardowska, Dorota Łoboda
2009 Technologia. Jakość   unpublished
S t r e s z c z e n i e Celem podjętych badań było poznanie zwyczajów wybranej grupy studentów odnośnie spożywania napojów i ocena wynikających stąd ewentualnych zagrożeń zdrowotnych. Przeprowadzone badania wyka-zały, że płeć ma wpływ na zwyczaje studentów związane z napojami, dlatego powinna być ona brana pod uwagę przy dobieraniu próby do badań nad tym zagadnieniem. Słowa kluczowe: woda, napoje Wprowadzenie Woda wchodzi w skład wszystkich organizmów żywych stanowiąc środowisko dla procesów
more » ... sko dla procesów metabolicznych, instrument termoregulacji i środek wewnątrzustrojowe-go transportu składników pokarmowych, produktów przemiany materii oraz hormo-nów i innych substancji biologicznie czynnych [1, 8, 9]. Ponieważ zapotrzebowanie organizmu na wodę przekracza możliwości jej wytwarzania w ustroju musi ona być codziennie dostarczana w odpowiednich ilościach z pokarmem i napojami, które są podstawowym jej źródłem. Woda pitna, a także butelkowane wody mineralne i stołowe, są napojami "bezka-lorycznymi" zawierającymi poza wodą, jedynie składniki mineralne, głównie wapń, magnez, sód, potas, żelazo, mangan, jod, fluor, siarkę i krzem, które mogą w niej wy-stępować w postaci anionów lub kationów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku niskoprocentowych napojów alkoholo-wych (piwo) i bezalkoholowych napojów orzeźwiających, mleka i napojów mlecz-1 Prof. dr hab. J. Gawęcki, inż. M. Twardowska, Zakład Podstaw Nauki o Żywieniu Katedra Higieny
fatcat:uo5zin3h5fa4hpjjbagplsrh5a