Papiller tiroid mikrokarsinomu nedeniyle yapılan tiroidektomiden iki yıl sonra ortaya çıkan oftalmopati

Mustafa Altay, Mehmet Çölbay, Metin Arslan
2016 Çağdaş Tıp Dergisi  
Tiroid oftalmopatisi genellikle Graves Hastalığı'na bağlı görülür. Nodüler guatr veya papiller karsinom nedeniyle yapılan cerrahi sonrasında Graves Hastalığı ve özellikle oftalmopati oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Bu yazıda radyoaktif iyot (RAİ) tedavisi veya tiroid stimüle edici hormon reseptör antikoru (TSH R Ab) pozitifliği ile birlikte Graves Hastalığı olmayan, papiller tiroid mikrokarsinomu nedeniyle tiroidektomi yapılan ve iki yıl sonra oftalmopati gelişen bir hasta tartışılmıştır.
more » ... ta tartışılmıştır. Papiller tiroid kanseri nedeniyle tiroidektomi yapılan hastaların takibinde, RAİ tedavisi almasa bile ve TSH R Ab negatif olsa bile oftalmopati gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Anahtar kelimeler: oftalmopati; tiroid; tiroidektomi Thyroid ophtalmopathy occures generally due to the Graves' disease. Graves' disease and also ophthalmopathy has been reported rarely after surgery for nodular goiter or papillary carcinoma. In this report we discussed a case of ophtalmopathy which was occured after two years of thyroidectomy on account of papillary thyroid microcarcinoma although she did not have radioactive iodine therapy (RAI) or thyroid stimulating hormon receptor antibody (TSH R Ab) positive Graves' disease. It should be kept in mind that, during follow-up of thyroidectomised patients with papillary thyroid cancer, ophthalmopathy may be developed, even if not given RAI or negative for TSH R Ab.
doi:10.16899/ctd.74263 fatcat:kvzoqjmcnveltdq5lmbfp7grzi