ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ МОДАЛЬНИХ ЯЛИЦЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ РІЗНИХ ЕКСПОЗИЦІЙНО-РОГРАФІЧНИХ ГРУП УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

H.H. Hrynyk
2015 Scientific Bulletin of UNFU  
Розроблені моделі росту у висоту та за діаметром, моделі динаміки відносної та абсолютної повнот деревостанів і загальних запасів для модальних ялицевих гірських деревостанів різних класів бонітету адекватно описують особливості росту в межах виділених експозиційно-орографічних груп (ЕОГ) та у типах лісорослинних умов (ТЛУ) С2-С3 і D2-D3. Коефіцієнти рівнянь регресії визначено із відповідною точністю. Для ялицевих деревостанів максимальними значеннями середньої висоти деревостанів
more » ... танів характеризуються деревостани Іb класу бонітету обох груп типів лісорослинних умов (ТЛУ) І ЕОГ. Особливості динаміки відносної повноти є аналогічними – максимальні значення показника відзначено так само для деревостанів Іb класу бонітету. Максимальні значення решти таксаційних показників досліджуваних деревостанів І і ІІ ЕОГ у ТЛУ С2-С3 відзначено у деревостанах Іа класу бонітету, а у ТЛУ D2-D3 – у деревостанах Іb класу бонітету.
doi:10.15421/40250802 fatcat:qousht6mszfhxk74uf5lh7aym4