THE PERSONAL FEATURES OF SEAFARERS AS FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF COPING STRATEGIES WHEN WORKING IN SPECIAL CONDITIONS
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРЯКІВ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВИБІР КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПІД ЧАС РОБОТИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Maryna Yelesina
2020 Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Psychology Series  
Єлесіна Марина Олександрівна, аспірантка кафедри соціальної допомоги та практичної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРЯКІВ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВИБІР КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПІД ЧАС РОБОТИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ Розглянуто проблематику стратегій стрес-переборюваної поведінки на прикладі професійної діяльності працівників морського транспорту. Визначено напружені умови і складний специфічний характер діяльності працівника морського транспорту,
more » ... ького транспорту, які значною мірою визначають потребу психологічних компонентів готовності до такої служби. Проаналізовано особливості стрес-переборюваної поведінки в професійній сфері моряків. Ключові слова: особистісні риси; копінг; екстремальна ситуація; працівники морських спеціальностей; стреспереборювана поведінка.
doi:10.25264/2415-7384-2020-10-9-13 fatcat:43hipe4a4rfwbfzpbur7ddfnmi