Anomalous optical magnetic shift of self-assembled GaSb/GaAs quantum dots

Ta-Chun Lin, Liang-Chen Li, Sheng-Di Lin, Yuen-Wuu Suen, Chien-Ping Lee
2011 Journal of Applied Physics  
doi:10.1063/1.3607973 fatcat:axybo35gbfdh3olsyv3vb6rk5e