Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi

Orhan Kurt, Nurya Çelik, Merve Göre, M.Safa Hacikamiloğlu, Tuba Özyılmaz, A. Anıl Şenel
2017 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi  
Geliş (Received): 03.11.2017 Kabul (Accepted): 15.12.2017 ÖZET: Bu araştırma Samsun ekolojik koşullarına Dünya aspir gen koleksiyonunda yer alan 36 aspir hattının tane verimi, ham yağ oranı, yağ verimi ve yağ asitleri kompozisyonunu saptamak amacıyla yapılmıştır. Deneme 2015-2016 kış yetiştirme sezonunda, Ondokuz Mayıs üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Araştırma sonucu; bitki başına tane veriminin 1.40-29.20 gr arasında, ham yağ oranının %16.03-40.00 arasında, bitki
more » ... 0 arasında, bitki başına yağ veriminin 0.22-7.25 gr arasında değiştiği, palmik asit oranının %4.36-9.63 arasında, stearik asit oranının %1.75-4.22 arasında, oleik asit oranının %5.10-12.40 arasında, linoleik asit oranının %73.58-88.46 arasında, linolenik asit oranının %0.01-0.26 arasında ve araşıdonik asit oranının %0.01-0.56 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; 2, 6, 8, 11, 18, 21, 30, 33 ve 36 numaralı hatlardan oluşan 9 aspir hattı içeren gen havuzu ile adaptasyona yönelik olarak çalışmanın sürdürülmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. ABSTRACT: This research was carried out to determine the grain yield, crude oil ratio, oil yield and fatty acid composition of 36 safflower lines in Samsun ecological conditions world safflower gene collection. The experiment was carried out in the experimental field of the Agricultural Faculty of Ondokuz Mayıs University during the winter growing season of 2015-2016. Research result; The rate of grain yield per plant is between 1.40-29.20 g, the ratio of crude oil is between 16.03-40.00%, the oil yield per plant is between 0.22-7.25 g, the palmitic acid content is between 4.36-9.63%, the stearic acid ratio is between 1.75-4.22%, the ratio of oleic acid is between 5.10-12.40%, the ratio of linoleic acid is between 73.58-88.46%, the ratio of linolenic acid is between 0.01-0.26% and the ratio of arachidic acid is 0.01-0.56%. As a result; It has been decided to continue to work for adaptation with the gene pool containing 9 safflower lines consisting of lines 2, 6, 8, 11, 18, 21, 30, 33 and 36.
doi:10.18016/ksudobil.349201 fatcat:jatledbyjzhqlavnexttp3r5bq