Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai gyakorlatokon való részvételének lehetőségei

István Birovecz, Szabó Sándor
2021 Honvédségi Szemle  
A tanulmány célja, hogy bemutassa és elemezze a hazai és a nemzetközi katonai gyakorlatoknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) képzési rendszerébe történő adaptációs lehetőségeit, illetve átfogó képet nyújtson az NKE HHK saját levezetésű gyakorlatainak tervezési sajátosságairól, valamint megoldási javaslatokkal szolgáljon a tervezés során felmerült kihívásokra.
doi:10.35926/hsz.2021.4.5 fatcat:hnjhnohbl5dx3koiykgduka2oy