NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG CÁC HỆ THỐNG HÀNG ĐỢI

Phan Đăng Khoa, Lê Quang Minh, Nguyễn Thế Tùng, Nghiêm Thị Hoa
2016 FAIR - NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015   unpublished
1) Viện CNTT -ĐHQGHN, (2) Trường ĐH Công nghệ -ĐHQGHN, (3) Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI
doi:10.15625/vap.2015.000186 fatcat:gemjcflg7fex7foahzh65qolna