Adapted physical activity in the prevention and therapy of osteoporosis

Ksenija Boskovic, Branka Protic-Gava, Mirko Grajic, Dejan Madic, Borislav Obradovic, Snezana Tomasevic-Todorovic
2013 Medicinski pregled  
Sažetak Uvod. Osteoporoza je sistemska bolest skeleta koju karakteriše progresivni gubitak koštane gustine, koja je sa godinama starosti praćena mnogobrojnim komplikacijama. Epidemiologija. Izračunato je da je 2010. godine u svetu bilo 25% žena i 4% muškaraca starijih od 50 godina sa osteoporozom. Pretpostavlja se da će se na svakih deset godina u 21. veku broj obolelih uvećavati za 30%. Mnogo je razloga za to − svetska populacija postaje sve starija, ishrana sve siromašnija vitaminima i
more » ... vitaminima i mineralima a fizička aktivnost je sve manja. Kvalitet i kvantitet koštanog tkiva. Kosti u razvoju mnogo bolje odgovaraju na mehaničko opterećenje i fizičku aktivnost nego zrele kosti. To ukazuje da vežbanje u ranom detinjstvu može biti važan faktor u prevenciji osteoporoze u kasnijem životu. Važno je napomenuti i da kvalitet kosti koji se postigao vežbanjem ne može trajno da se održava ukoliko se to ne podržava fizičkom aktivnosti kasnije u životu. Adaptirana fizička aktivnost predstavlja individualno prilagođenu fizičku aktivnost prema psihosomatskim mogućnostima osobe kao i prema cilju koji treba da se postigne. Primenjiva je u svakom životnom dobu sa ciljem održavanja čvrste kosti i smanjenja rizika za prelom kosti. Adaptirana fizička aktivnost različita je za muškarce i žene, za različito životno doba, kao i za pojedine osobe. Aerobne vežbe, koje dovode do ubrzanja disanja, ubrzanog rada srca i lakog znojenja, vežbe sa opterećenjem i vežbe protiv otpora -sa istezanjem elastičnih traka, za ruke, noge i trup dokazano povećavaju koštanu gustinu i popravljaju čvrstinu kosti. Vežbe koordinacije i balansa važne su u individualnom programu vežbanja. Objašnjenje dejstva adaptirane fizičke aktivnosti je osnova za teoriju kontrole i modulacije gubitka koštane gustine, mišićne snage, koordinacije i balansa. Fizička aktivnost veoma efikasno smanjuje nivo sklerostina za koji znamo da je inhibitor koštane izgradnje. Isto tako, fizički trening podiže nivo faktora rasta sličnog insulinu, što ima veoma dobar pozitivni efekat na formiranje kosti. Zaključak. Adaptirana fizička aktivnost ima za cilj što bolju izgradnju kosti u mladosti, u odraslom dobu očuvanje koštane mase, a u starosti sprečavanje gubitka kosti, smanjenje rizika od pada kao i rizika za nastanak preloma, odnosno da prouzrokovanu onesposobljenost svede na minimum i poboljša kvalitet života.
doi:10.2298/mpns1306221b pmid:23888730 fatcat:ugiysdtferdapox23jexu2shcm