Stokastisk simulering til studie af robusthed i DSB S-tog

Michael Folkmann, Torben Christensen
2020
I de seneste år har DSB S-tog a/s arbejdet imod en øget anvendelse af operationsanalytiske metoder i produktionsplanlægning. Blandt de værktøjer der er under udvikling og forventes anvendt i arbejdet med køreplanen for 2007, er et simuleringsværktøj der ved anvendelse af stokastisk simulering kan teste robustheden af samspillet mellem en køreplan, en materielkøreplan og en tjenesteplan. Inddata til modellen er udover de tre planer en række oplysninger om infrastrukturforhold samt en række
more » ... samt en række sandsynlighedsfordelinger, der beskriver forhold omkring forsinkelser i afviklingen af kørslen og forhold omkring mandskabet. Virksomheden har med dette simulationsværktøj mulighed for at måle på afviklingen af planerne under påvirkning af forskellige typer hændelser på såvel materiel som personel.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.5209 fatcat:6ycvl5h4dfe7rkuemgjaq2o2oy