Μελέτη της γωνίας προσθίου θαλάμου με Οπτική Τομογραφία Συνοχής Προσθίου Ημιμορίου (AS-OCT) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οπίσθια υαλοειδεκτομή με ένθεση αερίου C3F8 λόγω ρηγματογενούς αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς [article]

Αθανάσιος Μαγκούτης, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.11120 fatcat:wslcdhhdozcffczjqy7rkcwera