Assessment of statistical properties random numbers

Maria Semankiv
2016 Bulletin of the National Technical University KhPI A series of Information and Modeling  
М.В. СЕМАНЬКІВ, канд. техн. наук, доц., ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ ОЦІНКА СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ Подано результати дослідження статистичних характеристик послідовностей псевдовипадкових чисел, що утворені методом Галуа на основі циклічних зсувів, за допомогою пакету статистичних тестів Diehard. Відзначено ефективність використання даного типу генератора в складі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло.
more » ... л.: 3. Табл.: 1. Бібліогр.: 9 назв. Ключові слова: псевдовипадкові числа, оцінка статистичних характеристик систем випадкових чисел, пакет статистичних тестів Diehard.
doi:10.20998/2411-0558.2016.21.12 fatcat:lxy4k7idlnbplhr2b7725gsxie