THE EVALUATION OF RESTRUCTURED LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN CHARTER ON LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bekir PARLAK, M. Zahid SOBACI, Mustafa ÖKMEN
2008 Ankara Law Review  
In Turkey, local governments have been reconstructed in order to provide effective and productive delivery of the services by local governments, in parallel with European practices. This restructuring process brings very important changes to the functional, institutional, fiscal, and the manpower structures of local governments in Turkey. Therefore, the restructured local governments need to be re-evaluated within the context of the European Charter on Local Self-Government, one of the very
more » ... rtant standards regarding the autonomy of local governments. Consequently, this article aims to re-evaluate restructured local governments in Turkey within the context of the Charter. ÖZ Türkiye'deki yerel yönetimler, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaları ve Avrupa'daki ülke uygulamalarına paralel bir yapıya kavuşturulmaları amacıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeniden yapılanma süreci, Türkiye'deki yerel yönetimlerin işlevsel, kurumsal, mali ve personel yapısında çok önemli değişiklikleri
doi:10.1501/lawrev_0000000049 fatcat:pn4zh5dnwnb6tafmwnvjdzm724