Tick Infestations on Sheep and Goats in the Black Sea Region of Türkiye
Türkiye'nin Karadeniz Bölgesindeki Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları

Mehmet Fatih AYDIN, Münir AKTAŞ, Nazir DUMANLI
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Bu çalışma, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde (Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Giresun ve Bayburt) koyun ve keçilerde bulunan kene türleri ile bu türlerin enfestasyon oranlarının ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 2010 ve 2011 yıllarında bölgede yer alan 53 farklı yerleşim merkezinden toplam 2608 küçükbaş hayvan (2161 koyun , 447 keçi) kene enfestasyonu yönünden muayene edilmiş ve 812 tanesi (665 koyun, 147 keçi) enfeste bulunmuştur.
more » ... bulunmuştur. Hayvanların tüm vücutları kene enfestasyonu yönünden muyene edilmiş, 5 soya ait 12 türde [Rhipicephalus turanicus (%28.63), Haemaphysalis parva (%22.59), Rhipicephalus bursa (%18.26), Dermacentor marginatus (%16.55), Rhipicephalus sanguineus (%3.32), Ixodes ricinus (%2.46), Haemaphysalis punctata (%2.35), Hyalomma marginatum (%2.21), Haemaphysalis sulcata (%1.39), Hyalomma excavatum (%1.17), Haemaphysalis concinna (%0.53), Hyalomma detritum (%0.46)] toplam 2797 adet kene toplanmıştır. Koyun ve keçilerdeki enfestasyon oranları sırasıyla %30.77 ve %32.88 olarak belirlenmiş ve en yaygın türlerin R. turanicus, H. parva ve R. bursa olduğu ortaya konmuştur. Tespit edilen türlerden Rhipicephalus ve Hyalomma'ların ilkbahar ve yaz aylarında görülürken; Haemaphysalis'lerin kış, ilkbahar ve sonbahar; Dermacentor ve Ixodes'lerin ise bütün mevsimlerde hayvanlar üzerinde bulunduğu görülmüştür. Summary This study was carried out to determine the status of tick infestation of sheep and goats in some cities (Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Giresun and Bayburt) in the Black Sea region of Türkiye. For this purpose, a total of 2608 small ruminants (2161 sheep, 447 goat) in 53 town were examined in the period of 2010-2011 and 812 of them (665 sheep, 147 goat) were infested. Whole body parts of the animals were examined and 2797 ticks belong to five genus and 12 species [Rhipicephalus turanicus (28.63%), Haemaaphysalis parva (22.59%), Rhipicephalus bursa (18.26%), Dermacentor marginatus (16.55%), Rhipicephalus sanguineus (3.32%), Ixodes ricinus (2.46%), Haemaphysalis punctata (2.35%), Hyalomma marginatum (2.21%), Haemaphysalis sulcata (1.39%), Hyalomma excavatum (1.17%), Haemaphysalis concinna (0.53%), Hyalomma detritum (0.46%)] were collected. İnfestation rates in sheep and goats were 30.77% and 32.88% respectively. It was found that R. turanicus, H. parva and R. bursa were the dominant species on sheep and goats in the region. Seasonal distribution of identified tick species was also determined. Rhipicephalus and Hyalomma species were detected in spring and summer while Haemaphysalis in winter, spring and autumn and Dermacentor and Ixodes in all seasons on sheep and goats in this region.
doi:10.9775/kvfd.2011.5209 fatcat:s2vtwsbplvfvrkkdoctg3fa3da