PLANOWANIE TRASY PRZEJŚCIA STATKU Z ZASTOSOWANIEM ALGORYTMU MRÓWKOWEGO

Agnieszka Lazarowska, Akademia Morska, Gdyni
unpublished
W artykule zaprezentowano wyniki pracy badawczej, dotyczącej zastosowania jednej z metod sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej. W pracy tej algorytmy mrówkowe zostały użyte do wyznaczania bezpiecznej, optymalnej trasy przejścia statku pomiędzy portami. Koncepcja ta stanowi innowacyjne podejście do problemu wyznaczania bezpiecznej, optymalnej trajektorii statku. W procesie wyznaczania trasy przejścia uwzględniane są statyczne ograniczenia nawigacyjne, takie jak lądy, kanały, płycizny, tory
more » ... wodne. Przedstawiony Podsystem Planowania Trasy Przejścia Statku stanowi element Systemu Wspomagania Decyzji Nawigacyjnych na Morzu. Celem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji morskiej przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych statku. Słowa kluczowe: planowanie trasy przejścia, wspomaganie decyzji, algorytm mrówkowy, sztuczna inteligencja.
fatcat:fbyyxo6emzhb7onl6zm57zqomi