DETERMINANTS OF AIR PASSENGER DEMAND IN POLAND

Agnieszka BARCZAK, Department of System Analysis and Finance, West Pomeranian University of Technology, Szczecin Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin
2017 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica  
Streszczenie. Popyt na usługi przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym od wielu lat charakteryzuje się tendencją rosnącą. Badacze, którzy zajmują się ekonomiką transportu, bezustannie poszukują ekonomicznych i pozaekonomicznych czynników determinujących popyt na usługi transportowe. W związku z tym jako cel opracowania przyjęto analizę zależności pomiędzy liczbą pasażerów korzystających z transportu lotniczego w Polsce i w wybranych województwach a warunkami życia ludności oraz wybranymi
more » ... ści oraz wybranymi wielkościami z zakresu demografii i koniunktury. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie determinant popytu na przewozy pasażerskie transportem lotniczym. Do badania wykorzystano dane roczne z lat 2010-2016 publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
doi:10.21005/oe.2017.89.4.01 fatcat:sucehngoivaptecvejnt7l3plq