Diagnosis and Laparoscopic Repair of Obturator Hernia with Intestinal Obstruction

Erkan Somuncu, Fahri Gokcal, Sinan Carkman, Kemal Peker
2014 Journal of Academic Research in Medicine  
Obturator hernia is a very rare abdominal hernia that is located in the anterior pelvis. Patients apply to a hospital with a clinical intestinal obstruction table in this type of hernia. Prognosis in obturator hernia remains quite poor because of delayed diagnosis and surgical management. Nowadays, radiological techniques, especially computed tomography, are very advanced. Nevertheless, obturator hernia is a serious problem with its increased mortality, because it is detected quite hardly. We
more » ... quite hardly. We tried to offer an 82-year-old woman with acute abdomen that was considered on mechanic intestinal obstruction table for us in this article. Computed tomography is useful on these patients, just as it is useful in this article. For this reason, we scanned computed tomography and recognized a strangulated obturator hernia on the left. Afterwards, we planned a surgical operation and repaired the obturator hernia laparoscopically. The patient was transferred to the intensive care unit because of respiratory failure after the operation was finished. The patient, who was followed in the intensive care unit, died five days later because of acute respiratory failure. Obturator hernia is a rare cause of acute intestinal obstruction. Therefore, increased mortality rates should be remembered in elderly patients because of delayed diagnosis and accompanying chronic diseases. (JAREM 2014; 1: 31-4) ÖZET Obturator herni çok ender rastlanan bir abdominal herni olup anterior pelvis yerleşimlidir. Bu herni tipinde hastalar klinik olarak mekanik intestinal obstrüksiyon tablosu ile hastaneye başvurabilmektedirler. Bu hastaların tanısındaki gecikme ve operasyona giden sürecin uzaması nedeniyle obturator herni de prognoz oldukça kötü seyretmektedir. Günümüzde radyolojik teknikler özelliklede bilgisayarlı tomografinin üstünlüğü çok gelişmiştir. Yine de obturator herni çok güç fark edilen ve bu nedenle de artan mortalite sebebiyle ciddi bir problemdir. Bu çalışmada acil servisimize akut batın ile başvuran ve intestinal obstrüksiyon ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz 82 yaşındaki bir bayan hastayı sunmaya çalıştık. Bu çalışmada da olduğu gibi bilgisayarlı tomografi böyle hastalarda çok faydalı olmaktadır. Biz de bu nedenle bu hastada bilgisayarlı tomografi çektik ve tomografide sol strangule obturator herni varlığını farkedebildik. Daha sonra operasyon planlanan hastaya laparoskopik olarak herni onarımı yaptık. Hasta operasyondan sonra solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Beş gün sonra akut solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda takip edilen hasta vefat etti. Obturator herni akut intestinal obstrüksiyonun nadir sebeplerinden biridir. Bu nedenle yaşlı hastalarda tanının zorluğu ve eşlik eden kronik hastalıklarla birlikte artmış mortalite oranları her zaman akılda tutulmalıdır. (JAREM 2014; 1: 31-4) Anahtar Sözcükler: Obturator herni, laparoskopi, intestinal obstrüksiyon
doi:10.5152/jarem.2014.458 fatcat:y7yzkyify5brpgoct2idvkenxe