Nicholas Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, tłum. Radosław Madejski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 423

Olaf Bergmann
2014 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Nicholas Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, tłum. Radosław Madejski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 423
doi:10.12775/klio.2014.016 fatcat:a4yydifmnbfdzcmm4svblivr4q