Constitution of Serbia and rights of opposition

Slobodan Orlovic
2017 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
Политичка опозиција организована, пре свега, путем политичких странака услов је постојања демократског политичког система. Посебну пажњу треба обратити на гарантовање њеног положаја у државама у којима је обновљено или тек започето вишестраначје. Та гаранција значи да се правима и правним механизмима штити положај опозиционих политичких странака и омогућaвају једнак правни третман и стварна равноправност са странкама на власти. То подразумева уставна, законска и подзаконска права и поступке
more » ... рава и поступке путем којих делује опозиција. У Републици Србији је управо наведеним редоследом прописа изграђен уставноправни положај опозиције. Опозиционе политичке странке имају равноправан правни статус и, сходно томе, могућност да критикују, контролишу и замене власт на изборима. Ипак, реално низак ниво политичке културе, недостатак доследне политичке идеологије, спремност на сваковрсне коалиције, инфериорност у недовољно развијеном јавном мњењу чине да политичка опозиција има нешто лошији стварни положај у односу на власт. Кључне речи: Политичке странке. -Опозиција. -Устав Србије. -Парламент. -Заштита мањине.
doi:10.5937/analipfb1702113o fatcat:26cydiljsnhktksmeys6slcecq