Etyka w "The Philosophical Quarterly", vol. 17, 1967

Zbigniew Szawarski
1969 Etyka  
żenda, jakie można wysunąć wobec aparatury pojęoi1owej "teodi praktycznego rozumu" (np. wyjątkowo niejasne pojęcie aktu umysłu, powstrzymywania się, decyzji, wiedzy, działania, czy nawet samo pojęcie rozumu i rozumowania praktycznego) wypada zwr.ócić uwagę na znikome możliwości praktycznego wykorzystan:a przedłożonej teorili. Nie kwestioinuję wcale sern;10, winości podejmowani•a tego typu refleksji. Są one wartościowe choćby dlatego, że uświadamiają nam . ilstotne różnice pomiędzy zasadami
more » ... iędzy zasadami naszych potocznych rozumowań praktycznych a doskonale sformalizowanym systemem. Ni'.e wydaje się jedna~ iżby można był10 rzeczywiścl'.le si t'Osować na codZlień proponowaną logikę praktycznego rozumu w tym samym stopniu, w jakim srtoouje się podstawowe zasady logiki formalnej. Nawet jeśli Potraktować poczynania Binkleya jako swego rodzaju próbę zbudowania teoretycznych podstaw
doi:10.14394/etyka.897 fatcat:vsf2tpm4drc4jimr2x47njzn2u