Σχεδιασμός έργου με στόχο την εξομάλυνση των πόρων για τη σωστή διαχείριση του χρονικού προγραμματισμού [article]

Σταυρούλα Τσολάκη, University Of Thessaly, Κλεάνθης Συρακούλης
2020
Η κατασκευή δεν είναι μόνο μια σειρά από δραστηριότητες που περιλαμβάνει απλά το σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, τα οικοδομικά υλικά και τον εξοπλισμό. Η κατασκευή είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η στρατηγική που χρειάζονται τα άτομα για να διαχειριστού
doi:10.26253/heal.uth.8839 fatcat:3op7sfb75nbrzgt3tvrfsr6aau