ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ МОНГОЛЬСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1206–1279) ЯК ПРЕДТЕЧА РОСІЙСЬКОГО ЕКСПАНСІОНІЗМУ

О. Ю. Іванов
2020 LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS   unpublished
41 актів, які регламентували суспільні відносини у цій сфері, встановлювали відповідну організаційно-правову модель, завдання для її суб'єктів та наділяли державні органи відповідним обсягом повноважень. Водночас, подальша імплементація положень спеціальних законодавчих актів у відповідне законодавство у повному обсязі проведена не була, що зумовлювалось зміною політичних пріоритетів, насамперед унаслідок діяльності п'ятої коаліції 6-го скликання Верховної Ради України і результатів
more » ... их виборів 2010 року. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-92-1-8 ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ МОНГОЛЬСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1206-1279) ЯК ПРЕДТЕЧА РОСІЙСЬКОГО ЕКСПАНСІОНІЗМУ Іванов О. Ю. кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України м. Київ, Україна Невід'ємною ознакою розвитку сучасного міжнародного правопорядку є його глобалізація. У зв'язку з цим на стан його забезпечення безпосередньо впливають особливості правової ідеології та політики в окремих регіонах. Останні спрямовані головним чином на забезпечення міжнародної безпеки, проте в окремих випадках виступають і джерелами формування викликів для неї. З-поміж них одне із найважливіших місць посідає Російська Федерація (далі -РФ) зі своєю агресивною зовнішньою політикою, котра, серед іншого, безпосередньо загрожує реалізації національних інтересів нашої держави. Геополітичний курс РФ базується на ідеологічних постулатах, що мають глибоке історичне коріння і були характерними ще для Московського царства, Російської імперії та радянської Росії. Виходячи з цього, для цілісного розуміння сучасної ситуації, особливо в контексті оцінки російського фактора в парадигмі забезпечення державної безпеки України, доцільним видається висвітлення історико-правових аспектів формування зовнішньої політики РФ. Історія свідчить, що становлення експансіоністських основ російської державницької ідеології пов'язано з оформленням концепції
doi:10.30525/978-9934-588-92-1-8 fatcat:vkkowfvn5vgwtpco7igbc3cora