HENRY JAMES VE BILDUNGSROMAN: GELENEK VE GELENEĞİN DEĞİŞİMİ ARASINDA

Petru GOLBAN, Sinan ALTAŞ
2020 HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi  
Some of the most important and popular Victorian novels are Bildungsromane, in which authors construct or rather reconstruct their own life experiences as formative processes. To mention just David Copperfield, Great Expectations, Jane Eyre, The Mill on the Floss, Marius the Epicurean, and so on. Following its long development history from ancient narratives to Goethe's Wilhelm Meisters Lehrjahre, the Bildungsroman enters as a newly established fictional tradition into Victorian culture and
more » ... rature through Carlyle's threefold literary reception of the novel of formation and displays its subsequent flourishing and complexity as a literary system encompassing particular thematic and narrative patterns. In this study, a number of novelistic works by Henry James are scrutinized, and each faces the question as to whether its thematic and narrative perspectives fit the pattern and shape of the Bildungsroman. HENRY JAMES VE BILDUNGSROMAN: GELENEK VE GELENEĞİN DEĞİŞİMİ ARASINDA Öz En önemli ve popüler Viktorya dönemi romanlarından bazıları, yazarların kendi yaşam tecrübelerini, biçimlendirici süreçler olarak tasarladıkları ve hatta yeniden kurguladıkları Bildungsromanlardır. David Copperfield, Büyük Umutlar, Jane Eyre, Kıyıdaki Değirmen, Marius the Epicurean ve benzeri kitaplar bunlara örnek verilebilir. Bildungsroman, antik anlatılardan başlayarak, Goethe'nin Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları eserine kadar gelişim halinde olduğu uzun tarihi sürecin ardından, Carlyle'ın oluşum romanı üzerine yazdığı üç bölümden oluşan kabul yazısıyla, yeni oluşmakta olan bir kurgusal gelenek olarak Viktoryan kültürüne ve edebiyatına girmiştir ve ortaya çıkışını, kendi içindeki karmaşıklığı, belli başlı tematik
doi:10.20304/humanitas.682038 fatcat:x3qbdjwrvvca5bgey6vxaoomeq