ZNANJE KAO TEMELJNA ODREDNICA LJUDSKOG KAPITALA I KLJUČNI FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA

Muharem Dautović
2014 Časopis za Ekonomiju i Tržišne Komunikacije  
Sažetak: Povijest ljudskog roda satkana je od spoznaje, saznanja i znanja. Na ovim osnovama protkan je život i uzdignuti su temelji održivosti mjerljivog svijeta i kretanja u njemu prema uspjehu i razvoju. Osnovni cilj spoznaje krunisan je cjeloživotnim učenjem, a znanje kao intelektualni kapital postao je produkt koji je bio i ostao garant opstanka, progresa, prosperiteta i perspektive.Naravno, kroz saznanja, kontinuirana, permanentna iskustva kreiran je menadžment koji je zahvaljujući svojim
more » ... ahvaljujući svojim vizijama, misijama i strateškim ciljevima usmjeravao i vodio organizacije, institucije i društva ka napretku i održivom razvoju. Održivi razvoj nije mogao ostati na istom nivou, te je kroz intelektualni kapital pokazivao različit uspjeh u zavisnosti od uspostavljenih ciljeva. Cjeloživotno učenje i obrazovanje omogućilo je usavršavanje i "proizvelo" obrazovni produkt koji je svojim konstantnim, upornim i požrtvovanim radom na svim poljima pokazivao različite nivoe uspješnosti i produktivnosti. Da bi produktivnost bila veća, a samim tim i kreativnija, obrazovni menadžment je učinio najveći utjecaj. Kroz dugogodišnji rad i djelovanje obrazovni menadžment profilirat će se u znanost i umijeće što će za posljedicu imati afirmaciju intelektualnog kapitala, odnosno znanja kao suštine i biti napredak u svakom pogledu, a posebno u razvojnom, što svakako implicira ekonomski razvoj i rast. Ovaj vid afirmacije znanja sa ciljem napretka i prosperiteta postavit će "društvo znanja" kao društvo savršenih kompetencija, sposobnosti, vještina, fleksibilnosti, adaptibilnosti, mobilnosti i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Globalizacijski procesi planetarnog značaja u mnogome će pomoći zadatu realizaciju bez obzira na različite stavove, jer se najjednostavnije i najdosljednije mogu pratiti kroz politička, društvena i ekonomska kretanja na svim prostorima.Zato, cjeloživotno učenje koje u svojoj nutrini inkorporira spoznaju, saznanje i znanje zahtijeva ulaganje svih raspoloživih resursa ljudskog kapitala i fizičkog kapitala zarad uspjeha i održivog razvoja. Dakle, učenje i podučavanje je imperativ, edukacija mladih kroz institucije sistema, organizirano kroz školske sisteme svih nivoa nema alternativu. U prvi plan se postavljaju ciljevi, zadaci i sadržaji obrazovanja za održivi razvoj koji trebaju biti kompatibilni sa potrebama okruženja, onoga ekonomskog, političkog, obrazovnog, kulturnog i dr. (vanjski ciljevi obrazovanja), odnosno zahtjevima društvene stvarnosti, zatim inovirane odgojno-obrazovne metode i oblike rada koji su na liniji obrazovanja za održivi razvoj.
doi:10.7251/emc1401153d fatcat:3kef2sfc6jc75f6hxwqc3lnjtq