Building social power in the medieval Netherlands

Jim Van der Meulen
2019 Virtus | Journal of Nobility Studies  
Review of Alois van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied, ca. 1075-ca. 1400, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CLXX (Hilversum: Verloren, 2019, 439 p., ill., index).
doi:10.21827/5e02107f6d1c1 fatcat:fyw2g7ddw5bslgvfplmq3n7kgi